So sánh hệ điều hành dos và windows #OS

image

Hệ điều hành free dos là gì - Stream Hub

Có thể bạn đã quá quen với hệ điều hành Read More →

System Boot #OS

image

Quy trình nạp hệ điều hành

Quy trình khởi động hệ điều hành

Read More →

Process là gì #OS

image

Quá trình là gì

Những chiếc máy tính những năm đầu được chế tạo và phát triển chỉ cho phép một chương trình được chạy tại một thời điểm. D...

Read More →

Cách chạy chương trình bằng Command Prompt #OS

image

Chạy chương trình bằng các lệnh cmd

Trong bài trước, chúng ta đã được biết về hai phương thức giúp người dùng có thể giao tiếp, hay yêu cầu hệ điều hành làm việc. Nếu bạn ...

Read More →

Bộ nhớ đệm có tác dụng gì #OS

image

Cache

Khái niệm tầng dữ liệu

Trước khi đến với Cache, bạn hãy tìm hiểu qua “tầ...

Read More →

System call #OS

image

System call là gì

System call là gì?

System call cho người dùng cách tiếp cận những tiện í...

Read More →

Người dùng và giao diện hệ điều hành #OS

image

Giao diện của hệ điều hành

Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ba phương thức giao tiếp giữa người dùng và hệ điều hành. Nhưng trong bài n&...

Read More →

Cấu trúc hệ điều hành #OS

image

Cấu trúc của hệ điều hành

Một hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình được thực hiện. Các hệ điều hành khác nhau sẽ có thi...

Read More →

Những ngộ nhận về ổ cứng SSD #tech

image

Các loại ổ cứng SSD - Stream Hub

 

SRead More →

Hệ điều hành là gì #OS

image

operating system là gì

Định nghĩa

Một hệ điều hành (Operating System) là chương trình quản lý tất cả các chương trình (phần mềm) và phần cứng trong máy t&...

Read More →

Load More

Back to top

Curious developer
Tech seeker
Search