Stream Hub | Làm bạn với máy vi tính

Tất cả danh mục Stream Hub

Hệ điều hành

Những thông tin cần thiết và hữu ích, tất tần tật về các hệ điều hành mà chúng ta đang sử dụng). Bạn sẽ được biết cách một chương trình đơn giản chạy như thế nào, các tương tác giữa phần mềm và phần cứng. Hay hơn nữa là những thuật toán ẩn chứa bên trong đại chương trình này.

Tìm hiểu

Thông tin công nghệ

Những bài viết hay về lĩnh vực công nghệ sẽ được Stream Hub viết hay đăng lại (có nguồn) từ các trang web khác. Bạn có thể có thêm thông tin về các ứng dụng công nghệ mới nhất trên thị trường, một số ứng dụng, chương trình hay trên máy tính.

Tìm hiểu

Chưa làm

Đang hoàn thiện.

Tìm hiểu