Giáo trình hệ điều hành từ A đến Z | Stream Hub

Computer Operating System

còn update!

he dieu hanh

Phần 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Một hệ điều hành (Operating System) là chương trình quản lý tất cả các chương trình (phần mềm) và phần cứng trong máy tính. Phần cứng là CPU...

Phần 2: Cấu trúc hệ điều hành

Một hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình được thực hiện. Các hệ điều hành khác nhau sẽ có thiết kế, cách chạy khác nhau. Chúng ta có thể nhìn hệ điều hành ở nhiều khía cạnh khác nhau...

Giao diện hệ điều hành

Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ba phương thức giao tiếp giữa người dùng và hệ điều hành. Nhưng trong bài này, chúng ta chỉ thảo luận xung quanh hai cách thức chủ yếu: giao diện câu lệnh (CLI) và giao diện người dùng (GUI).

System call

System call cho người dùng cách tiếp cận những tiện ích/ dịch vụ của hệ điều hành. Mọi phương thức của người dùng qua giao diện (GUI), tập lệnh (Batch) hay câu lệnh (command line, như cmd trong window) đều có cùng mục đích chung là gọi system call, để yêu cầu hệ điều hành thực hiện tác vụ cho mình.

System Boot

Trong hầu hết các hệ thống máy tính, một đoạn mã nhỏ được gọi là chương trình bootstrap hoặc trình khởi động sẽ định vị kernel, tải nó vào bộ nhớ chính và bắt đầu tiến trình khởi động.

So sánh hệ điều hành DOS và Window

Hệ điều hành DOS hay còn gọi là Disk Operation System là hệ điều hành mã nguồn mở, được cài nhiều trong các máy tính IBM và phổ biến nhất...

Chạy chương trình bằng CMD

Stream Hub sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy chương trình bằng trình thông dịch, qua GUI hoặc dùng tập lệnh (batch) trên máy tính, cụ thể là trên hệ điều hành Window, cụ thể là Window 10.

Phần 3: Process là gì

Sau khi xuất hiện hệ thống cho phép nhiều chương trình cùng chạy, Operating System cần phân rõ quyền điều khiển cũng như sự phân chia tài nguyên của hệ thống cho các chương trình đang chạy.

Định thời CPU

bộ định thời (process scheduler) sẽ chọn một quy trình sẵn có (có thể là từ một bộ các quy trình có sẵn) để chương trình hoạt động trên CPU.

Quy trình nạp hệ điều hành

Trong hầu hết các hệ thống máy tính, một đoạn mã nhỏ được gọi là chương trình bootstrap hoặc trình khởi động sẽ định vị kernel, tải nó vào bộ nhớ chính và bắt đầu tiến trình khởi động.

Khái niệm về luồng trong hệ điều hành

Thread là một đơn vị cơ bản trong CPU. Một luồng sẽ chia sẻ với các luồng khác trong cùng process về thông tin data, các dữ liệu của mình. Việc tạo ra thread giúp cho các chương trình có thể chạy được nhiều công việc cùng một lúc.

Phần n: Biết về bộ nhớ đệm

Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ba phương thức giao tiếp giữa người dùng và hệ điều hành. Nhưng trong bài này, chúng ta chỉ thảo luận xung quanh hai cách thức chủ yếu: giao diện câu lệnh (CLI) và giao diện người dùng (GUI).