Stream Hub

Về chúng tôi Rất vui được gặp các bạn


Nguyên Vũ Lập trình viên

Thích tìm tòi, thích đọc và tìm hiểu về máy tính. Châm ngôn cuộc sống "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ".


Nhật Phi Lập trình viên

Tôi thấy đẹp trai thì ít thân thiện và thân thiện thì cũng ít đẹp trai. Chỉ có tôi thấy tôi là vừa đẹp trai, vừa thân thiện. *cười*


Hải Nguyên Lập trình viên

Thơm, ý mình là mì thơm ấy, tên mình không phải là Thơm!