Home » Archives for Bùi Thơ

Bùi Thơ

Xin chào mọi người, tôi là Bùi Thị Nguyệt Thơ, hay có biệt danh khác là Thơ Pug, tôi có từ 1-2 năm kinh nghiệm về Excel, Word và Microsoft App.