Cho người khác quyền truy cập vào Google Drive

Cách xem ai có quyền truy cập vào tệp Google Drive của bạn

Nếu bạn đã chia sẻ tệp Google Drive với nhiều người, bạn có thể dễ dàng quên mất chính xác ai có quyền truy cập vào tệp nào.

Google Drive giúp bạn chia sẻ tệp với người khác rất dễ dàng, nhưng bạn có thể biết ai đã xem tệp trên Google Drive của mình không? Nếu bạn cần kiểm tra kỹ xem ai có quyền truy cập vào tệp của bạn — hoặc ai có thể đang xem trộm mà không được phép — bạn có thể dễ dàng xem danh sách những người dùng có thể xem tệp của bạn.

Hãy cùng khám phá cách xem bạn đã chia sẻ tệp của mình với ai trên Google Drive.

Cách kiểm tra xem ai có quyền truy cập vào tệp Google Drive

Để kiểm tra danh sách những người có thể xem tệp của bạn, hãy nhấp chuột phải vào tệp được đề cập và nhấp vào Chia sẻ .

S1

Một cửa sổ sẽ xuất hiện hiển thị cho bạn tất cả những người có quyền truy cập vào tệp của bạn. Nếu bạn chưa chia sẻ nó với bất kỳ ai, bạn sẽ chỉ thấy mình trong danh sách.

S2

Nếu những người khác có quyền truy cập vào tệp, bạn sẽ thấy tên, địa chỉ email và cấp độ quyền của họ trong danh sách này.

Cách thêm, chỉnh sửa và xóa quyền

Nếu có điều gì đó không ổn trong danh sách người dùng, bạn có thể sử dụng cửa sổ này để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa quyền.

Cách thêm ai đó vào danh sách quyền

Nếu người bạn muốn chia sẻ tệp không có trong danh sách, trước tiên bạn cần thêm họ. Để thêm ai đó, hãy nhấp vào trường văn bản ở trên cùng có nội dung Thêm người và nhóm .

Tại đây, bạn có thể nhập tên của một người nào đó trong danh sách liên hệ của tài khoản Google của bạn. Nếu họ không có trong đó, hãy nhập email của họ để thay thế.

S3

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Thay đổi trong phần có tiêu đề Nhận liên kết , sau đó đặt quyền thành Bất kỳ ai có liên kết . Sau đó, nhấp vào Sao chép liên kết và gửi liên kết đến những người bạn muốn chia sẻ tệp.

S4
S4

Nếu bạn muốn chuyển tệp từ tài khoản Google Drive này sang tài khoản Google Drive khác , bạn có thể thêm tài khoản Google khác của mình bằng cách sử dụng cửa sổ này để dễ dàng hơn.

Cách chỉnh sửa và xóa quyền của ai đó

Nếu ai đó có quá nhiều hoặc quá ít quyền kiểm soát tệp, hãy nhấp vào tên quyền ở bên phải tên của họ.

S5

Tại đây, bạn có thể chọn từ một số vai trò. Người xem đặt tài liệu ở chế độ chỉ xem cho người đó, người nhận xét cho phép người dùng đưa ra nhận xét và vai trò người chỉnh sửa cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi nội dung bên trong.

Bạn cũng có thể giao quyền sở hữu tệp cho ai đó, nhưng hãy cẩn thận; khi họ là chủ sở hữu, họ có thể đuổi bạn ra khỏi quyền!

Nếu ai đó đang xem một tệp mà họ không nên thấy, bạn cũng có thể sử dụng menu này và nhấp vào Xóa . Khi bạn làm điều này, người dùng đã chọn không còn có thể truy cập tệp.

Hợp tác dễ dàng với Google Drive

Google Drive giúp bạn dễ dàng làm việc với những người khác trong các dự án của mình. Giờ bạn đã biết cách mời mọi người chia sẻ tệp của mình, cũng như cách chỉnh sửa và xóa quyền của họ.