Home » Chính sách bảo vệ dữ liệu

Chính sách bảo vệ dữ liệu

Stream Hub là một trang blog cá nhân, viết để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Tôi và những người bạn khác sẽ thu thập một số dữ liệu từ trang web để biết rằng liệu nó có cung cấp giá trị thật sự cho người dùng.

 

1. Tổng quan về bảo vệ dữ liệu

Thông tin tổng quan

Những thông tin dưới đây sẽ cung cấp một góc nhìn tổng quan về thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân là tất cả các dữ liệu được dùng để nhận dạng một cá nhân nhất định. Các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi ở dưới đây sẽ bao gồm việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập dữ liệu trên Stream Hub

Ai chịu trách nhiệm trong việc thu thập các dữ liệu trên Stream Hub?

Các dữ liệu thu thập được trên trang web này sẽ được xử lý bởi quản trị website của Stream Hub.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?

Một số dữ liệu được thu thập khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, đây có thể là dữ liệu bạn nhập trên form liên hệ hoặc ô tìm kiếm.

Dữ liệu khác được hệ thống CNTT của chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập trang web. Những dữ liệu này chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật như trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng hoặc khi bạn truy cập trang. Những dữ liệu này được thu thập tự động ngay khi bạn vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì?

Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo trang web của chúng tôi mang lại giá trị cho người dùng. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích cách bạn truy cập sử dụng trang web. Mặt khác, là để hiển thị quảng cáo cho bạn, chúng tôi sử dụng dịch vụ của Google Adsense để quảng cáo.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Bạn luôn có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ, nguồn gốc, người nhận và mục đích thu thập dữ liệu của mình miễn phí.

Công cụ phân tích và bên thứ ba

Khi truy cập trang web của chúng tôi, các phân tích thống kê có thể được thực hiện đối với hành vi lướt web của bạn. Điều này xảy ra chủ yếu bằng cách sử dụng cookie và Google Analytics. Việc phân tích hành vi lướt web của bạn thường ẩn danh, tức là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng bạn từ dữ liệu này. Bạn có thể phản đối phân tích này hoặc ngăn chặn nó bằng cách sử dụng các công cụ nhất định. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật sau đây.

2. Thông tin chung và thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi coi dữ liệu cá nhân của bạn là bí mật và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật và chính sách bảo mật này.

Nếu bạn sử dụng trang web này, nhiều mẩu dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập qua form hoặc cookie của bạn ở những trang web khác. Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng.

Hủy bỏ sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn

Nhiều thao tác xử lý dữ liệu chỉ có thể được với sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào trong tương lai. Hãy gửi email cho chúng tôi hoặc liên hệ qua fanpage Facebook nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến dữ liệu trên trang web.