Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thống kê trong excel

Trong excel các hàm thống kê chính là một các hệ hàm phổ biến, bởi vì excel thường là công cụ dùng để thống kê nhanh nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn các hàm thống kê trong excel phổ biến nhất:

Hàm tính trung bình Average, Averageif, Averageifs

Đây là các hàm excel trong thống kê dùng để tính trung bình phổ thông nhất.

– Hàm Average được hiểu là hàm tính giá trị trung bình

Công thức: Average (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..)

Hàm Average, hàm excel trong thống kê.

1 trong các hàm thống kê trong excel

Hàm AVERAGEIF

Averageif Main Function

ứng dụng excel trong thống kê giúp tính trung bình theo 1 điều kiện

Công thức: AVERAGEIF(range,criteria,average_range)

Hàm AVERAGEIF dùng trong thống kê trong excel.

Bạn có thể quan tâm:

Hàm AVERAGEIFS

Sales Or 1

Sử dụng excel trong thống kê giúp tính trung bình theo nhiều điều kiện

Công thức: AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2, criteria2],…)

Thông thường, 2 hàm excel trong thống kê AVERAGEIF và AVERAGEIFS này đều ra kết quả giống nhau.

Nhưng khi viết hàm, chúng ta cần chú ý: 2 hàm này sẽ có cấu trúc khác nhau. Khi vùng tính hàm AVERAGEIFS giá trị trung bình được viết tại chỗ đầu tiên của hàm, còn hàm AVERAGEIF thì thành phần đó đặt ở vị trí thứ 3.

Hàm đếm Count, Countif

Trong excel ngoài việc tính các giá trị cụ thể bạn còn cần đếm các ô cùng các giá trị khác nhau. Microsoft Excel đã cung cấp cho người dùng 2 công cụ để đếm là Count, Countif, từ đây bạn có thể dễ dàng để đếm các số ô đáp ứng các điều kiện nhất định.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn đếm những số thỏa mãn các tiêu chí nhất định thì hãy dùng COUNTIF nhé

Hàm đếm Count

Một trong các hàm excel dùng trong thống kê dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

Công thức: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

Lưu ý: Trong hệ thống Excel, ngày tháng sẽ được lưu trữ dưới dạng số sê-ri vì vậy hàm Excel COUNT sẽ đếm được luôn cả ngày và thời gian.

Exceljet Count Function
Hàm đếm Count

Hàm đếm Countif

Các hàm thống kê trong excel không thể không kể đến Countif. Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện, hay có thể nói hàm này được dùng để đếm tất cả các ô đáp ứng được một tiêu chí nhất định.

Công thức: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

Countif2
Hàm đếm Countif

Trong đó:

  • Vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm: Là một phạm vi đã xác định mà bạn muốn đếm các ô.
  • Điều kiện tìm kiếm : Là điều kiện cần được đáp ứng

Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất theo điều kiện

Hàm tìm giá trị lớn nhất theo điều kiện MAXIFS: Tìm giá trị lớn nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Exceljet Maxifs Function
Hàm tìm giá trị lớn nhất

Công thức: MAXIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

– Hàm tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện MINIFS: Tìm giá trị nhỏ nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Exceljet Minifs
MINIFS

Công thức: MINIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

Hàm đếm số rỗng Countblank

Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

Countblank Main Function

Công thức: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

Hướng dẫn sử dụng hàm Rank trong thống kê

Công thức: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

  • Giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.
  • Giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.
Exceljet Rank 0
hàm Rank

Hàm Column, Columns được ứng dụng thống kê trong excel

Hàm Column, Columns là 2 hàm ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

Hàm Column có tác dụng xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

Công thức: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

Excel Column Function2
Hàm Column

Hàm Columns: Thường được dùng để đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

Công thức: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

Exceljet Columns Function
Hàm Columns

Ứng dụng excel trong thống kê bằng hàm Sumif

Đây là một trong những hàm thống kê có điều kiện khá phổ biến trong excel, dùng để tính tổng theo một điều kiện nhất định.

Công thức: Sumif (range, criteria, sum_range).

Trong đó:

  • Range: Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện (Criteria)
  • Criteria: Điều kiện
  • Sum_range: Vùng cần tính tổng
Ham Sumif Trong Excel Cach Su Dung Don Gian Va De 9
hàm Sumif

Trên đây là những hàm thống kê trong Excel phổ biến nhất, từ đây bạn có thể dễ dàng nắm bắt được các công cụ hữu ích nhất trong thống kê để tạo ra hiệu quả công việc cao nhất, vừa tiết kiệm thời gian làm việc, vừa có độ chính xác cao. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời sau khi áp dụng các công thức này vào thực tiến nhé!

Trả lời