Home » Kiến thức máy tính » Thủ thuật Excel » Những hàm excel trong kế toán nhất định phải biết

Những hàm excel trong kế toán nhất định phải biết

Thuần thục các kỹ năng cơ bản về các hàm excel trong kế toán sẽ giúp bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Dưới đây là những công thức excel trong kế toán cơ bản và thường gặp nhất:

1. Hàm COUNTIF: 

Hàm Countif là hàm dùng để đếm số lần xuất hiện của 1 nội dung trong 1 vùng.

Công thức: COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

Range: Cột số chứng từ trong sổ NKC

Criteria: số chứng từ trên từng dòng dữ liệu

 

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF, một trong các hàm excel trong kế toán không thể thiếu.

 

2. Hàm VLOOKUP: 

Hàm Vlookup có tác dụng tìm kiếm, tra cứu thông tin có liên quan tới 1 đối tượng trong 1 bảng tính, bảng danh sách.

Công thức:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

 

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP

3. Hàm SUMIF, SUMIFS

Hàm Sumif giúp tính tổng số phát sinh theo 1 điều kiện. Còn Sumifs có tác dụng tính tổng trong nhiều điều kiện.

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

 

Hàm SUMIF

  Hàm SUMIF, một trong những công thức excel trong kế toán

Nâng cao: Có thể sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện hơn so với hàm SUMIF.    

4. Hàm TEXT: 

Hàm Text giúp bạn trình bày lại 1 giá trị (số hoặc ngày tháng) vào trong 1 đoạn text mà vẫn giữ được định dạng của loại dữ liệu đó

TEXT(value, format_text)

 

hàm TEXT

Công thức thực hiện hàm TEXT

 

5. Hàm IF

If là một trong các hàm excel trong kế toán cần thiết. Hàm If thường trả về giá trị 1 nếu điều kiện là TRUE và trả về giá trị 2 nếu điều kiện là FALSE

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

 

hàm IF

Cách triển khai hàm IF

6. Hàm And, OR:

AND(Logical1, Logical2, ….): Hàm phép VÀ – Chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng.

 

Hàm And

Hàm And không khó để thực hiện

OR(Logical1, Logical2, ….): Hàm phép HOẶC – Chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai

 

hàm OR

Kết quả của hàm OR

7. Hàm Min, Max

– Hàm Min, công thức excel trong kế toán trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào

+ Công thức: MIN(Number1, Number2…)

+ Các tham số: Number1, Number2…, có ý nghĩa là dãy số mà bạn cần tìm giá trị nhỏ nhất.

 

Hàm Min

 Hàm Min

– Hàm Max, thủ thuật excel trong kế toán trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

+ Công thức: MAX(Number1, Number2…)

+ Number1, Number2… là tổ hợp dãy số mà bạn muốn tìm ra giá trị lớn nhất.

 

Hàm Max

 Hàm Max thường được sử dụng tại excel trong kế toán quản trị

8. Hàm Left, Right

Hàm Left: Đối với excel trong kế toán doanh nghiệp, hàm Left rất quan trọng. Chúng sẽ trả về một hoặc nhiều ký tự bên trái trong một chuỗi ký tự. Dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Công thức:  =LEFT(chuỗi, ký tự muốn lấy)

Ví dụ: LEFT(A3,6) -> AB/13P

 

hàm Left

Cách sử dụng hàm Left đơn giản

Hàm RIGHT: Trả về một hoặc nhiều ký tự bên phải trong một chuỗi ký tự. Dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Công thức:  = RIGHT (chuỗi, ký tự muốn lấy)

Ví dụ: RIGHT (A3,4) -> 1234

 

hàm Right

Kết quả của công thức tính hàm Right

9. Hàm Subtotal: 

Với excel trong kế toán hàm này có nhiệm vụ tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Hàm Subtotal rất linh hoạt so với các hàm khác, nó có thể tính toán hoặc phép logic như đếm số ô, tìm giá trị lớn nhất hoặc là tính trung bình… Và thường được dùng trong excel trong kế toán kho.

Công thức: =SUBTOTAL(Function_num,ref1,[ref1],…)

Trong đó:

– Trong đó Function_num mang ý nghĩa là con số xác định chức năng thực hiện

– Ref1, Ref2, … là 1 hoặc nhiều ô mà bạn muốn dùng để tổng phụ. Tuy nhiên, cần phải có Ref 1, từ Ref 2 đến 254 là số tuỳ chọn.

– 1 -11 bỏ qua các ô đã được lọc ra, nhưng để lại các hàng được ẩn thủ công.

– 101 – 111 bỏ qua các ô ẩn – đã lọc ra và ẩn thủ công.

– Bạn không cần phải nhớ hết các con số chức năng. Ngay khi bạn nhập hàm SUBTOTAL vào 1 ô hoặc trên thanh công thức, Excel sẽ đưa ra danh sách các con số cho bạn.

– SUBTOTAL có thể tính giá trị trong các hàng được chọn: Vì hàm này sẽ bỏ qua các hàng đã được lọc ra và bạn có thể sử dụng nó để tính tổng dữ liệu theo 1 cách linh hoạt. Các giá trị trong tổng phụ sẽ được tự động tính lại theo bộ lọc.

– SUBTOTAL sẽ bỏ qua giá trị trong công thức SUBTOTAL lồng ghép.

– Nếu trong một dãy ô của công thức SUBTOTAL này có chứa công thức SUBTOTAL khác, thì công thức SUBTOTAL sẽ tự động bỏ qua công thức được lồng vào. Vậy nên con số trong bảng sẽ không phải tính 2 lần.

Tính các ô nhìn thấy: SUBTOTAL với số xác định chức năng 101-111 đã bỏ qua các ô đã ẩn, đã lọc ra. Chính vì vậy, bạn sử dụng chức năng Excel’s Hide để ẩn dữ liệu không liên quan và dùng số chức năng 101-111 để có thể loại bỏ các giá trị từ những hàng ẩn khỏi tổng phụ.

 

Hàm Subtotal

 Hàm Subtotal thường được dùng trong excel trong kế toán kho.

10. Hàm Now: 

Đây là hàm rất hữu ích đối với excel trong kế toán bán hàng. Chúng thường được dùng để hiển thị ngày giờ của hệ thống trong tính. Đây là cú pháp không có đối số.

Công thức: =NOW()

Trong quá trình thực hiện bạn có thể sẽ gặp trường hợp lỗi ####, lúc này bạn chỉ cần kéo ô tính rộng hơn một chút là sẽ ổn nhé.

 

Hàm Now

Hàm Now thường được dùng trong excel trong kế toán bán hàng

Trên đây là các thủ thuật excel trong kế toán, hy vọng chúng sẽ giúp cho công việc kế toán của bạn trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cáo nhất nhé!

Bùi Thơ
Deep Writer

Xin chào mọi người, tôi là Bùi Thị Nguyệt Thơ, hay có biệt danh khác là Thơ Pug, tôi có từ 1-2 năm kinh nghiệm về Excel, Word và Microsoft App.