i-Tek Pen (Scan, Ghi âm ra văn bản và phiên dịch giao tiếp)

    2.790.000 

    Bút đọc bản cứng thành bản mềm, Phiên dịch giao tiếp 2 chiều, Ghi âm chuyển Text là sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của i-Tek Việt Nam.
    Danh mục: