i-Tek Pen (Scan, Ghi âm ra văn bản và phiên dịch giao tiếp)

2.790.000 

Bút đọc bản cứng thành bản mềm, Phiên dịch giao tiếp 2 chiều, Ghi âm chuyển Text là sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của i-Tek Việt Nam.

Hoặc gọi 0584021988 để đặt mua!