MÁY PHIÊN DỊCH ITEK PRO (PHIÊN BẢN QUỐC TẾ)

ITek 1 cùng bạn đi khắp thế gian với khả năng dịch 2 chiều 108 Ngôn ngữ một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Máy phiên dịch duy nhất trên thế giới được tập trung sản xuất cho người Việt và vì một Việt Nam độc lập tự cường.

Hoặc gọi 0584021988 để đặt mua!