Khoa học máy tính

Domain Name System là gì

DNS là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một hệ thống gán tên miền thân thiện với người dùng cho các địa chỉ IP duy nhất. Nó chuyển một lượng cực lớn dữ liệu thành các từ và cụm từ để cung cấp kết quả tìm kiếm rõ ràng và chính xác. ...