Kỹ thuật máy tính

Ứng dụng cảm biến đo ánh sáng

cảm biến ánh sáng dùng để phát hiện ánh sáng, cường độ phát sáng của chùm ánh sáng càng cao, mắt người càng nhạy cảm với nó, các nhà khoa học dùng Candela là đơn vị đo chuẩn cho đại lượng này ...