Về chúng tôi

Vũ

Nguyên Vũ

Mình Thích tìm tòi, đọc, tìm hiểu và chia sẻ kiến thức về máy tính, lập trình căn bản. Favorite quote: "Bill Gates — 'If you are born poor its not your mistake, But if you die poor its your mistake"

Phi

Nhật Phi

Favorite quote: Đôi khi sẽ có những khó khăn trở ngại nhưng ít nhất chúng ta cũng đã thử làm nó.

Nguyên

Hải Nguyên

Self-stated quote: Khi bạn chỉ việc click chuột còn lại để team buff mà còn làm không xong thì nói gì vô địch thế giới. Bạn phải trở thành tâm điểm, bạn phải chiến thắng.